Nieuwe woonvormen en ideeën voor een duurzamere leefomgeving.

17 mei Nieuwe woonvormen en ideeën voor een duurzamere leefomgeving.

Waarom moeten we nadenken over hoe we wonen?

Door de bevolkingstoename, de vergrijzing en kleinere gezinnen neemt de nood aan extra woonruimte steeds meer toe. Maar Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd. Daarom moeten bestaande bouwgronden efficiënter benut worden. Het is ook hoog tijd om anders en doordachter om te springen met de ruimte rondom ons en na te denken over nieuwe woonvormen en -ideeën zonder de open ruimte, pleinen, speelplaatsen en bossen verder aan te tasten. Bovendien steken nog andere maatschappelijke issues de kop op:

  • Velen zoeken naar betaalbare oplossingen om fijn te wonen.
  • Er is behoefte aan een grote verscheidenheid, aan veel woonkwaliteit voor diverse gezinssamenstellingen.
  • De grondprijzen zijn hoog;
  • Terwijl de bouwgronden en nutsvoorzieningen onderbenut zijn.
  • Bejaarden en alleenstaanden vereenzamen en zouden gebaat zijn met meer sociale controle en contacten.

 

Blijft het huisje, tuintje, boompje een droom?

Voor velen blijft een eigen woning de ideale plek om te wonen. Het is er rustig en herkenbaar. Wij Vlamingen houden van onze eigenheid en privacy. En het is bovendien een diepgewortelde menselijke behoefte om zelf vorm te geven aan de eigen woonomgeving. Als ontwerpers kunnen we daar alleen maar blij mee zijn en ermee aan de slag gaan! Onze inzichten over ruimtelijke ordening, creatief ruimtegebruik en fijner samenleven worden bijgestuurd door ervaringen en opleidingen, maar ook door alert te zijn voor geslaagde oplossingen om ons heen. We kijken naar het verleden en het heden. We bezochten ook een reizende tentoonstelling over ‘verkavelingsverhalen’. Afgelopen jaren onderzochten en experimenteerden een aantal Vlamingen in verschillende regio’s met andere woonvormen of milieuvriendelijke initiatieven op schaal van hun wijk. De eerste resultaten vormden de basis voor een breder debat en voor deze tentoonstelling.

Nieuwe woonvormen.

Halfopen en gesloten bebouwing, groepswoningen, appartementen, nieuwe woonvormen zoals duowoningen en cohousing zijn oplossingen om een ruim aanbod met diversiteit en hogere woondichtheid te creëren. In Zonhoven bouwden we acht duowoningen. Dit zijn aparte woningen met elk hun voortuin, -deur en woonruimtes, maar dan boven elkaar geschikt. Ze vormen visueel één geheel.

In Limburg staan ook de eerste projecten van cohousing op stapel. Hierbij worden verschillende gezinswoningen gegroepeerd en verbonden. Dit met de bedoeling om op een kleinere oppervlakte voldoende woonruimte met veel privacy per gezin te creëren, maar te besparen op ‘de voetafdruk’ door een aantal functies (zoals tuin, speel- en bergruimte) te delen. Met deze nieuwe woontrend wordt er efficiënt met ruimte en middelen omgesprongen, overwogen gedeeld en, last but not least, sociale contacten bevorderd.

Met deze concepten worden de deuren geopend naar nieuwe, compacte woonvormen waarin gezinnen duurzaam samenleven. Het zijn ook oplossingen waarbij de betaalbaarheid van een eigen woning voor een grotere groep van diverse gezinnen in het vizier komt.