Een nieuw project groepswoningbouw.

Een nieuw project groepswoningbouw.

Nieuwe opdracht voor beschut wonen

We zijn laureaat geworden van een nieuw project voor beschut wonen te Peer. Het concept omvat 12 appartementen voor mensen met psychische of lichamelijke beperkingen. Ze zullen er dagelijks begeleid worden. Ons ontwerp is doordacht en helpt het plezier en comfort waarmee dit allemaal mogelijk wordt.  Zowel de architectuur als de groenaanleg bieden beschutting, veiligheid en geborgenheid. Elke bewoner geniet van ruimtelijke en praktische voorzieningen, maar kan ook gemeenschappelijke ruimten delen. Met een goede balans, leesbaarheid en optimale benutting maakten we het verschil.

Integratie in de omgeving

Het concept is met grote zorg geïntegreerd in de omgeving. De wooneenheden worden in twee geschrankte volumes ondergebracht. Op de verdieping zijn inpandige terrassen voorzien. Vormelijk resulteert dat in een mooi volumespel met horizontale en verticale accenten, open en gesloten zones, overdekte buitenruimtes en private terrassen met vergezichten vanaf de verdieping. De compositie biedt veel stedenbouwkundige kwaliteit, maar ook functionele en visuele verbindingen. Ons doel? De nodige privacy én connectie bieden met de buren en de toekomstige bewoners van dit project.

Maatschappelijk relevante architectuur

Met Do Modus willen we maatschappelijk relevant zijn en bijdragen aan een fijne samen-leving. De bewoners genieten elk van ruimtelijke en praktische voorzieningen, maar delen ook gemeenschappelijke ruimten zoals zit-, eet- en kookhoek  en aansluitend terras. Het zijn de ontmoetingsplekken bij uitstek voor alle bewoners, het kloppend hart van het project.

Woonproject met een warm gevoel

Het project geeft een warm gevoel wat het beschut en sociaal wonen ten goede komt. De gemeenschappelijke ruimten geven uit op de tuin en het openbare domein. Op alle vlakken werd aan de wisselwerking tussen binnen en buiten gewerkt. De levendigheid, de sociale controle en toevallige contacten worden door de openheid van het concept bevorderd. Ook het interieur heeft een licht en luchtig karakter met visuele contacten tussen de verschillende niveaus.

Een duurzaam project voor collectief wonen

Het concept is zeer duurzaam door zijn tijdloosheid en aanpasbaarheid, door de mogelijkheid tot levenslang wonen in deze omgeving. Het gebouw kan meegroeien met de tijd. Het project is bestemd voor beschut wonen, maar kan even goed onder de noemer van cohousing geplaatst worden. Er kunnen mensen met psychische of fysische beperkingen wonen, maar starters, alleenstaanden of koppels kunnen er ook fijn samenleven. We maakten ook energievriendelijke keuzes. Ingrepen die niet kostelijk maar wel kostbaar zijn zoals de optimale oriëntatie van leefruimten, de toegankelijkheid en compactheid ervan, de correcte isolatie, luchtdichtheid, regenwaterinstallatie en -infiltratie, … De bebouwde en verharde oppervlakten zijn beperkt.

Door de integratie van al deze elementen maakten we het onderscheid. Bedankt directie en raad van Kempisch Tehuis voor deze opdracht! Willen jullie nog andere projecten van groepswoningbouw zien? Klik dan hier.