Muveld verkozen tot topfavoriet.

Muveld verkozen tot topfavoriet.

Nieuwe opdracht voor Kempisch Tehuis.

Onze inschrijving voor het project Muveld werd verkozen tot topfavoriet. We zijn dan ook heel trots dat we de jury konden bekoren met ons ontwerp.

Opwaardering omgeving

Het bouwterrein is nabij de dorpskern van Helchteren gesitueerd. Een woonzorgcentrum, enkele winkels en scholen zijn in de onmiddellijke omgeving gelegen. Aan de achterzijde grenst het perceel aan private tuinen. Momenteel wordt het bouwterrein als parking benut. Kortom de hele buurt oogt nogal grijs, hard en versteend. Enkel aan het eind van de Sint-Luciastraat staan 2 bomen.

Door middel van ons ontwerp willen we evenwicht creëren tussen rust en veiligheid in deze woon- en schoolomgeving. Daarnaast proberen we aansluiting te maken met het weinig aanwezige groen. De opdrachtgever was alvast zeer enthousiast over het concept. “Het geheel schept een levendige en aangename omgeving. ”

Woonkwaliteit voor bewoner

Zoals bij vele van onze concepten creëren we meerwaarde voor de bewoners én opdrachtgevers. Compacte en eenvoudige structuren, onderhoudsvriendelijke materialen, gemeenschappelijke of multifunctionele elementen maken wonen voor ons allen haalbaar. En betaalbaar. We gaan voor woningen die financieel, bouwkundig, praktisch, technisch en energetisch in orde zijn. Kortom, we realiseren woonvormen die levenslang veel kwaliteiten bieden.  We willen alleszins kaders scheppen voor een aangename, veilige en uitnodigende woonomgeving. Dit doen we door verschillende functies onderling goed te verdelen en harmonisch aaneen te schakelen.  Ondertussen hebben meer dan dertig jaar ervaring met het realiseren van duurzame woonprojecten en groepswoningbouw. Puttend uit deze ervaring, willen we de bewoners laten genieten van optimaal wooncomfort en fijn samenleven.

Sociale contacten

Architecturale details en elementen bevorderen de levendigheid, de sociale controle en toevallige contacten. Transparante inkomzones en een open gaanderij verzorgen de interactie naar het straatbeeld. De gemeenschappelijke voorzieningen zijn functioneel, maar fungeren eveneens  als ontmoetingsplek. Hiermee willen we de omgeving versterken en het sociale karakter ondersteunen.

 

We zijn alvast fier op behaalde resultaten en klantentevredenheid. Lees je mee op https://domodus.be/over-ons/klantenervaringen/sociale-woningbouw/?

Wil jij een betaalbaar, maar tegelijk ook heel waardevol project realiseren?