Muveld verkozen tot topfavoriet.

Muveld verkozen tot topfavoriet.

Nieuwe opdracht voor Kempisch Tehuis.

Onze inschrijving voor het project Muveld werd verkozen tot topfavoriet. We zijn dan ook heel trots dat we de jury konden bekoren met ons ontwerp.

Opwaardering omgeving

Het bouwterrein is nabij de dorpskern van Helchteren gesitueerd. Een zorgcentrum, enkele winkels en scholen zijn in de onmiddellijke omgeving gelegen. Het perceel grenst achteraan aan private tuinen. Daarnaast wordt het bouwterrein momenteel benut als parking. Kortom de hele buurt oogt nogal grijs, hard en versteend. Enkel aan het eind van de Sint Luciastraat staan 2 bomen.

Door middel van dit ontwerp willen we een evenwicht creëren tussen rust en veiligheid in deze woon- en schoolomgeving. Daarnaast proberen we aansluiting te maken met het weinig aanwezige groen. De opdrachtgever was alvast zeer enthousiast over over het concept. “Het geheel schept een levendige en aangename omgeving. ”

Woonkwaliteit voor bewoner

Zoals bij vele van onze concepten, willen we een meerwaarde bieden voor de bewoners alsook de opdrachtgever. Compacte en eenvoudige structuren, gemeenschappelijke of multifunctionele elementen en onderhoudsvriendelijke materialen maken wonen voor ons allen betaalbaar.  We gaan voor woningen die financieel, bouwkundig, praktisch, technisch en energetisch in orde zijn. Kortom voor woonvormen die levenslang veel kwaliteit bieden.

We willen alleszins een kader scheppen voor een aangename, veilige en uitnodigende woonomgeving. Dit doen we door verschillende functies onderling goed te verdelen en harmonisch aaneen te schakelen.  Ondertussen hebben meer dan dertig jaar ervaring met het realiseren van duurzame woonprojecten en groepswoningbouw. Puttend uit deze ervaring, willen we de bewoners laten genieten van optimaal wooncomfort en fijn samenleven.

Sociale contacten

Architecturale details en elementen bevorderen de levendigheid, de sociale controle en toevallige contacten. Transparante inkomzones en een open gaanderij verzorgen de interactie naar het straatbeeld. De gemeenschappelijke voorzieningen zijn functioneel. Maar fungeren eveneens  als ontmoetingsplek. Hiermee willen we de omgeving versterken en het sociale karakter ondersteunen.

 

We zijn alvast fier op behaalde resultaten en klantentevredenheid. Lees je mee op https://domodus.be/over-ons/klantenervaringen/sociale-woningbouw/?

Wil jij een betaalbaar, maar tegelijk ook heel waardevol project realiseren?