Waardevol én betaalbaar wonen

Waardevol én betaalbaar wonen

Er is nood aan betaalbare woningen met veel woonkwaliteit.

Zowel op de private als sociale huurmarkt is er een structureel tekort aan betaalbare woningen met veel woonkwaliteit. En dit probleem wordt nog groter. Want de bevolking groeit en gezinnen worden kleiner. Men wil bovendien bewuster en flexibeler leven.

Hoe komen we tot betaalbare oplossingen?

Door heel efficiënt met ruimte en middelen om te springen, komen we tot doordachte oplossingen. We benutten de mogelijkheden en bouwoppervlakte optimaal. Compacte en eenvoudige structuren, gemeenschappelijke of multifunctionele elementen en onderhoudsvriendelijke materialen maken wonen voor ons allen betaalbaar.  We gaan voor woningen die financieel, bouwkundig, praktisch, technisch en energetisch in orde zijn. Kortom voor woonvormen die levenslang veel kwaliteit bieden. Als ontwerpers werken we al 25 jaar voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Al die jaren hebben we geoefend in het optimaal benutten van budgetten, oppervlakten, efficiënt ruimtegebruik en noem maar op.

Hoe komen we tot zoveel woonkwaliteit?

Optimaal wooncomfort met praktisch en creatief maatwerk zit in onze genen. We leven ons in de situatie en wensen van de opdrachtgever in. Stemmen ons concept vervolgens af op zijn identiteit. Maar we vergeten de algemene woonkwaliteit en noden ook niet. We zorgen voor flexibiliteit en ruimtelijkheid, voor optimale functionaliteit en duurzaamheid. We bedenken gebouwen die voor de eigenaars een aanzienlijke meerwaarde opleveren. Hiervoor putten we uit onze ruime ervaring. Dertig jaar dragen wij ons steentje bij door duurzame woonprojecten en groepswoningbouw te realiseren.

Hoe komen we tot een waardevolle leefwereld om ons heen?

We hechten veel belang aan een gezond sociaal leven, aan een goede integratie van de gebouwen én hun bewoners in hun omgeving. We werken aan een drempelloze en fijne samenleving voor iedereen. Daartoe geven we extra veel aandacht aan wooncomfort, aan privacy en sociale contacten. Met kleine ingrepen stimuleren we de sociale controle en veiligheid. We lokken menselijke ontmoetingen uit. Een vriendschap of simpelweg een groet die het wonen steeds aangenamer maakt. Dit is een meerwaarde voor de eigenaars, de bewoners én hun omgeving.  We zijn dan ook best fier op behaalde resultaten en klantentevredenheid. Lees je mee op https://domodus.be/over-ons/klantenervaringen/sociale-woningbouw/?

Wil jij een betaalbaar, maar tegelijk ook heel waardevol project realiseren?