Haal meer uit 2021

Haal meer uit 2021

Haal meer uit 2021, vooral als je een energetische renovatie wenst. De overheid helpt ons om energiebewust te blijven investeren in onze woningen en woongebouwen. En ze groener te maken. Door middel van nieuwe premies, hogere tegemoetkomingen, renteloze leningen of verlaagde belastingtarieven leveren bepaalde ingrepen niet alleen meer wooncomfort, maar ook financiële voordelen op. Zo kan jij als koper of (ver)bouwer voor hetzelfde geld meer realiseren in je woning. Hierbij zetten we de 10 voornaamste stimuli op een rij.

0. Een woordje uitleg over het energielabel.

Laten we starten met een woordje uitleg over het energielabel. Dit is een officieel kenteken om de energiezuinigheid van een gebouw aan te tonen. Bij nieuwbouwprojecten worden EPB-certificaten afgeleverd. Bij verkoop of verhuur van een wooneenheid is een EPC-certificaat verplicht. Hierbij worden de energieprestaties berekend. De certificaten drukken een stempel, of beter gezegd een label, op het gebouw tussen de letter A (= heel energiezuinig) en F (=heel energieverslindend). Een weinig energievriendelijke woning zal het energielabel E of F behalen, een appartement D, E of F.

1. Premie voor een beter energielabel

Als je jouw woning of appartement heel energiebewust renoveert binnen de 5 jaar en dit kan aantonen met een nieuw certificaat, heb je recht op deze premie. Alle eigenaars komen in aanmerking, of je de woonst nu bewoont of recent hebt verworven. Een basisvoorwaarde is dat het originele certificaat na 1 januari 2019 moet opgesteld zijn.  En het kengetal heeft van een weinig energievriendelijke woonst. Bovendien moet je minstens label C behalen voor een gerenoveerde woning of label B voor een appartement. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de verbetering van jouw energielabel. Bewijzen doe je via het EPC (energieprestatiecertificaat). Deze premie is echter niet combineerbaar met de bonus voor een totaalrenovatie.

2. Renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaren

Als je een woonst met laag energielabel na 01 januari 2020 verworven hebt, via aankoop, schenking of erfenis, kan je eveneens gebruik maken van het renteloze renovatiekrediet tot 60.000 euro. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld een hypothecaire lening afsluiten die hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning of het appartement. Daarnaast moet je het engagement aangaan om de woning van het label E of F naar label A, B of C te brengen. En dit binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een verbetering van label D, E of F naar label A of B. Het mogelijke krediet staat in verhouding tot de verbetering van het energielabel en moet ook vooral voor de energetische renovatie gebruikt worden.

3. Premie voor zonnepanelen

Is je woning voor 2014 aangesloten op het elektriciteitsnet? Dan kan je een premie krijgen tot 1.500 euro voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze premie wordt gespreid over vier jaar. Opgelet! Als consument zal je dan ook sneller een slimme meter krijgen die zowel de productie als het verbruik van elektriciteit registreert. En niet langer terugdraait.  Je zal dan ook automatisch de reële netvergoeding betalen op basis van de digitale elektriciteitsmeter.

4. Verlenging premie voor thuisbatterij

Vlaanderen heeft beslist om de premie voor thuisbatterijen te verlengen tot eind 2021. Het gaat om 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van de batterij, met een maximum van 3.200 euro of 35 procent van de investering.

5. ‘Benoveren’ brengt nu meer op

Een aantal van de bestaande premiebedragen is flink verhoogd. Voor hoogrendementglas verdubbelt de premie van 8 naar 16 euro/m². Isoleer je jouw buitenmuur langs de buitenkant, dan kan je rekenen op een premie van maar liefst 30 euro/m². De premies voor het isoleren van buitenmuren via de spouw of aan de binnenzijde blijven respectievelijk op 5 euro en 15 euro/m². Maar ook de premie voor het isoleren van daken en vloeren verhoogt. Meer lees je hierover op www.premiezoeker.be. Voor ingrijpende energetische renovaties veranderen de eisen in 2021 niet en blijft het maximale E-peil E70 behouden.

6. Hogere premies voor de omschakeling van elektrische verwarming naar een beter alternatief

Stilaan is men begonnen met het uitdoven van het exclusief nachttarief. De energiefactuur dreigt dus fors te stijgen voor mensen die elektrisch verwarmen met accumulatiekachels. Om hen de kans te geven om van verwarmingssysteem te veranderen, verhoogt Vlaanderen de premie voor warmtepompen en warmtepompboilers met 20 procent!

7. Verstrenging van E-peil voor nieuwbouw

Alle nieuwe woongebouwen, met bouwaanvraag vanaf 01 januari 2021, moeten bijna energieneutraal zijn. Dit betekent dat het E-peil maximaal E30 mag bedragen, in plaats van E35 in 2020. We bouwen dus alleen nog BEN-woningen met een beperkt energieverbruik voor verwarming, productie van warm water, enz. Deze woningen maken bovendien zoveel mogelijk gebruik van groene, hernieuwbare energie. Het goede nieuws? De verstrenging van het S-peil (=kengetal voor de buitenschil) wordt een jaartje uitgesteld.

8. Sloop en herbouw van woning

Vanaf 1 januari tot eind 2022 geldt een verlaagd btw-tarief van 6% (i.p.v. 21%) bij het slopen en heropbouwen van “de enige en eigen gezinswoning”. Als je die ‘sloopwoning’ in 2021 koopt, betaal je bovendien slechts 5 procent registratiebelasting in plaats van 6 procent. Daarnaast wordt ook de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022. Het bedrag stijgt zelfs van 7.500 naar 10.000 euro. De maatregel sluit aan bij de tijdelijke btw-verlaging buiten de centrumsteden. Alleen als je niet in aanmerking komt voor het federaal verlaagde btw-tarief, heb je recht op de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

9. Verhuring

Bij de intrede van 2021 verandert de beoordelingsmethodiek om woning al dan niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van strafpunten, zal het nieuwe systeem onderverdeeld worden in categorieën. Hierdoor zal niet elk gebrek strafbaar zijn.

10. Verlaagde belastingen voor tweedeverblijven

Bezit je een tweede verblijf in het buitenland?  Dan bestaat de kans dat je iets minder belastingen moet betalen dan voorheen. De federale regering wil in de loop van 2021 een systeem lanceren dat gebaseerd is op een kadastraal inkomen.

Heb je bouwplannen dit jaar?