Hoe bekomen we het vereiste S-peil?

Hoe bekomen we het vereiste S-peil?

Wat betekent het S-peil?

Het S-peil is een nieuwe parameter in de berekening van het E-peil voor nieuwbouwwoning. Het geeft de thermische waarde van de schil (muren, ramen, dak,…) weer en vervangt hiermee het vroegere K-peil en de netto energiebehoefte. Zo verschuift de aandacht van afzonderlijke kwaliteiten (isolatie, energiebehoefte) naar een globaal cijfer voor de efficiëntie van het concept. Hierin zijn zowel de isolatiewaarde als energiezuinigheid verwerkt. De Vlaamse regering heeft de maximum waarde van het S-peil voor nieuwe bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 op S31 bepaald, tegen 2021 wordt dat S28. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de eisen zijn.

Het S-peil wordt door verschillende factoren beïnvloed.

Ontwerpkeuzes zoals de vorm van de woning, de luchtdichtheid, de isolatie, de positie en beglazing van de ramen zijn de belangrijkste criteria. Wie efficiënter en compacter bouwt (wat niet noodzakelijk kleiner betekent maar minder oppervlakte van gebouwschil), verkrijgt een lagere en dus betere S-waarde.

De invoering ervan is spraakmakend.

De beslissing tot invoering van het S-peil was al eerder genomen. Toch ontstond er veel heisa over het S-peil zodra de eisen gepubliceerd werden. De inhoud vindt iedereen veel relevanter dan de vroegere parameters, maar verschillende organisaties en vakverenigingen zijn niet tevreden over de plotse koerswijziging en de bijhorende kosten voor de bouwheer bij de lancering ervan. Tijdens het eerdere overleg zou een consensus van S38 bereikt zijn als waarde om mee van start te gaan. Met S31 legt de Vlaamse regering de lat dus opeens veel hoger waardoor de sector, fabrikanten, architecten en andere bouwpartners niet de kans zouden krijgen zich geleidelijk aan te passen en aan haalbare oplossingen te werken. Volgens de beroepsorganisaties bedreigt deze strenge eis de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Uit wetenschappelijke studies naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen bij woongebouwen blijkt immers dat 7 op 10 vrijstaande BEN-woningen, waarvan het E-peil lager is dan E30, niet voldoen aan S31! (bron: NAV, juni 2017)

Wordt hiermee alles duurder?

De nieuwe parameter maakte ons nieuwsgierig naar de energie-efficiëntie van onze concepten, naar de conformiteit met dit nieuwe gegeven of de nodige afstemming van onze ontwerpen. Als proef op de som lieten we het S-peil berekenen van 5 recente ontwerpen waarvan het ene afgewerkt is, andere in uitvoering zijn en nog andere in ontwerpfase zitten. De studies omvatten 3 vrijstaande woningen en 2 halfopen. Het resultaat? Alle woningen hebben een S-peil tussen 26 en 31 en beantwoorden nu dus reeds aan de nieuwe eis, zonder extra dure materialen of constructies, zonder aanpassingen aan het ontwerp! Dit bevestigt niet alleen dat we werken aan mooie oplossingen, maar ook aan doordachte, leefbare en duurzame creaties. Onze klanten kunnen dus gerust zijn dat hun investeringen optimaal benut zijn en bovendien de moeite waard blijven. Ze moeten geen extra middelen zoeken om aan de nieuwe eis te voldoen en kunnen dus op beide oren slapen.

Ervaring.

Als architect én EPB-verslaggever hebben we jaren ervaring in het ontwerpen van gebouwen die helemaal aangepast zijn aan de laatste EPB eisen. Kies je voor ons om je project te componeren, dan ben je vanaf de ontwerpfase zeker van een comfortabel E-peil. Bovendien volgen we je project van dichtbij op. Het voordeel? Wij leveren onderbouwd advies voor materiaalkeuzen, controleren de uitvoering en kunnen tijdig bijsturen als we merken dat de vooropgestelde normen of wensen niet worden gehaald.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina of telefoon. We helpen je graag verder.