Naar een nieuw netwerk?

Naar een nieuw netwerk?

Vanaf 01/09/2016 neemt Leo Van Broeck zijn nieuwe functie als bouwmeester op. Om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren wil hij de Vlaamse verkavelingen aan banden leggen wegens te lage woondichtheid, te hoge kostprijs, te schrale open ruimte, te grote ecologische voetafdruk en vereenzaming van de bewoners. Belgen nemen gewoon te veel plaats in. De open ruimte in onze directe leefomgeving wordt schaarser en raakt steeds meer versnipperd. Om het tij te keren moeten we anders en doordachter omspringen met de ruimte rondom ons en openstaan voor nieuwe woonideeën.  Volgens de kersverse bouwmeester “moet Vlaanderen eruitzien als een netwerk van steden en stadjes waar mensen wonen en werken met daartussen echte open ruimte”. Het is een lovenswaardige visie, maar de mensen kiezen zelf waar ze willen wonen. Het zal dus nog een hele mentaliteitswijziging van zijn bewoners vragen.