Wat verandert er aan je energiefactuur?

Vanaf juli 2022 zal jouw energiefactuur er anders uitzien. Momenteel worden de tarieven voor elektriciteit berekend op basis van je verbruik, maar daarin komt binnenkort verandering. De VREG heeft beslist om onze energiekosten grotendeels te berekenen op basis van capaciteit. Dit is geen extra tarief, maar wel een andere berekeningswijze voor de prijs van elektriciteit. Andere netkosten zoals distributie, openbare dienstverplichtingen en dergelijke blijven gefactureerd op basis van het verbruik.

Toekomstgericht

We investeren meer en meer in lokale, hernieuwbare energie. Bij nieuwbouw en renovatie kiezen we voor zonnepanelen, al dan niet gecombineerd met een warmtepomp. Ook het aantal elektrische wagens stijgt. Wat is het probleem dan? Ons huidig distributienet is niet voorzien voor de toename van deze grootverbruikers en wordt steeds vaker overbelast tijdens piekmomenten.  “Als we geen maatregelen nemen, zullen de netten hierdoor op piekmomenten zwaarder belast worden en zullen de huidige kabels mogelijk niet meer volstaan. We willen met dit capaciteitstarief de energietransitie mee mogelijk maken en de betaalbaarheid bewaken. Wat we willen vermijden, is een hogere factuur om meer kabels in de grond te moeten leggen”, zo argumenteert de regulator.

Met deze energietransitie wil men de verbruiker bewust duurzamer laten omspringen met energie. En hem stimuleren om de opgewekte zonne- en windenergie meteen te gebruiken. Ofwel het verbruik meer te spreiden doorheen de dag. Het capaciteitstarief steunt op drie fundamentele pijlers:

Pieken vermijden

De consument zal inzicht krijgen in zijn verbruik aan hand van de digitale meter. De slimme aansturing van apparaten helpt je om jouw verbruik te spreiden over de hele dag. Door de verbruiken buiten de piekmomenten te plannen, zorg je ervoor dat jouw energiefactuur daalt.

Hernieuwbare energie direct verbruiken

Het is de bedoeling dat je jouw opgewekte energie meteen verbruikt. Zeker op zonnige dagen, wanneer je een grote hoeveelheid energie opwekt met zonnepanelen. Het direct verbruik van opgewekte stroom zorgt ervoor dat er geen grote piekmomenten ontstaan.

Verbruik op juiste moment

De energieprijs zal fluctueren. Om jouw factuur zo laag mogelijk te krijgen, zal je verbruik op het juiste moment dus een kritische rol spelen. Maar hoe weet je nu wanneer de energieprijs laag is? Of wanneer er een te mijden piekmoment is? Je kan het vandaag nog niet aflezen van je elektriciteitsmeter. Zelfs niet van de digitale versie. Maar volgens de VREG zal dit mogelijk zijn vanaf de invoering van het capaciteitstarief.

Hoe haal jij het maximale voordeel hieruit?

Het capaciteitstarief is vooral voordelig voor de grootgebruikers. Voor een elektrische boiler of wagen die oplaadt tijdens de daluren of terwijl je PV-panelen de nodige energie opwekken. Daarnaast kan iedereen besparen door zijn elektrisch verbruik juist te spreiden. Dit is eenvoudig met slimme toestellen en zeker als ze automatisch gestuurd worden. Maar het merendeel van de elektriciteitsfactuur blijft, ook na de invoering van het capaciteitstarief, kWh-gebaseerd. Zuinig omgaan met energie blijft dus de boodschap!

Zoek jij een architect met aandacht voor optimale benutting en lage energiefacturen?