Integratie verleden, heden en toekomst

Integratie verleden, heden en toekomst

Een nieuw project met 10 groepswoningen voor Do Modus. Net voor de eerste lockdown ontvingen we de uitnodiging om in te schrijven voor het project Zinkstraat te Pelt, het vroegere Overpelt. Een krap perceel, pittig programma van eisen, de uitdagingen rond het nieuwe telewerken, ontwerpen en communiceren vanop afstand, … waren de hindernissen waarvoor we als team en architect een oplossing moesten vinden. Maar deze obstakels daagden ons ook uit om heel creatief uit de hoek te komen. En met resultaat!

De koppeling tussen oud en nieuw

De projectzone is het hoekperceel van een recente verkaveling die met hedendaagse architectuur wordt ingevuld. Verder vult een voormalig en herbestemd schoolgebouw het ruimtelijk kader aan. In de lijn van dit gebouw voorzien we een strak hoofdgebouw met twee bouwlagen en hellend dak. Naast het bestaande zal het nieuw project met groepswoningen een stevige ruggengraat vormen en de groene open ruimte versterken. Ons concept is met precisie en grote zorg geïntegreerd in de omgeving.

De opdrachtgever was meteen verkocht voor de integratie het gebouw, maar ook voor de aansluiting met de omgeving. “Het volume heeft overwegend een hellend dak wat mooi aansluit bij het volume van het voormalige naastgelegen schoolgebouw. Door het aanbrengen van terrassen op de hoek links ontstaat er een subtiel accent. Door het strakke volume en de voorgestelde materialen past het project perfect in het straatbeeld.”

Optimaal benutten

Het perceel is breed, ondiep en amper 12,5 are groot.  Om het terrein maximaal te benutten en optimaal van natuurlijke lichtinval, bezonning en locatie te profiteren, kiezen we voor duplexen als doorzonwoningen op de verdieping. Met deze typologie kan het volledige programma binnen de voorgeschreven bouwzones op de verschillende niveaus gerealiseerd worden.

Op een smal perceel aan de overkant worden aanhorigheden zoals carports en fietsenberging gerealiseerd. Om rekening te houden de niveauverschillen tussen de percelen functioneren deze tevens als keerwanden.

Woonkwaliteit voor bewoner

Zoals bij vele van onze concepten, willen we een meerwaarde bieden voor de bewoners alsook de opdrachtgever. Compacte en eenvoudige structuren, gemeenschappelijke of multifunctionele elementen en onderhoudsvriendelijke materialen maken wonen voor ons allen betaalbaar.  We gaan voor woningen die financieel, bouwkundig, praktisch, technisch en energetisch in orde zijn. Kortom voor woonvormen die levenslang veel kwaliteit bieden.

We willen alleszins een kader scheppen voor een aangename, veilige en uitnodigende woonomgeving. Dit doen we door verschillende functies onderling goed te verdelen en harmonisch aaneen te schakelen.  Ondertussen hebben meer dan dertig jaar ervaring met het realiseren van duurzame woonprojecten en groepswoningbouw. Puttend uit deze ervaring, willen we de bewoners laten genieten van optimaal wooncomfort en fijn samenleven.

 

We zijn alvast fier op behaalde resultaten en de klantentevredenheid. Lees je mee op https://domodus.be/over-ons/klantenervaringen/sociale-woningbouw/?

 

Wil jij een betaalbaar, maar tegelijk ook heel waardevol project realiseren?