Integratie verleden, heden en toekomst

Integratie verleden, heden en toekomst

Een nieuw project met groepswoningen voor Do Modus! Op uitnodiging van Kempisch Tehuis maakten we een offerte en bijhorend ontwerp voor 10 wooneenheden. Een opdracht met veel uitdagingen. Eerst en vooral werd er een pittig programma en eisenpakket voorgeschreven. Vervolgens situeert  het project zich op een klein perceel  van amper 12,5 are met opmerkelijke hoogteverschillen. En of dit nog niet genoeg is, worden we geconfronteerd met sterk stijgende prijzen van bouwmaterialen terwijl alle oplossingen binnen duidelijk omlijnde budgetten gerealiseerd moeten worden. Redenen genoeg dus om heel creatief uit de hoek te komen. Het resultaat is een geslaagd concept en winnende inzending!

De koppeling tussen oud en nieuw

De projectzone is het hoekperceel van een verkaveling met hedendaagse architectuur.  Aan de overkant van de weg vult het voormalig, herbestemd schoolgebouw het ruimtelijk kader aan met een uitgesproken klassieke baksteenarchitectuur. Om een mooie schakel te vormen tussen beide werelden, voorzien we een strak hoofdgebouw met twee bouwlagen en hellend dak in de lijn van de naaste gebouwen. Aangepaste bouwlijnen, kleuren en materialen versterken dit concept. Behalve een zorgvuldige integratie creëren we op deze manier een stevige ruggengraat voor de woonwijk. Deze insteek wordt bevestigd door de opdrachtgever: “Het volume heeft overwegend een hellend dak wat mooi aansluit bij het volume van het voormalige naastgelegen schoolgebouw. Door het aanbrengen van terrassen op de hoek links ontstaat er een subtiel accent. Door het strakke volume en de voorgestelde materialen past het project perfect in het straatbeeld.” Wij vinden dit alvast een mooi compliment.

Optimaal benutten

Het perceel is breed, ondiep en amper 12,5 are groot. De beschikbare ruimte dient dan ook optimaal benut te worden om aan alles en iedereen de juiste bouwoppervlakte te schenken. Bovendien rijken we ook veel andere woonkwaliteiten aan, zoals praktische woonvormen, goede bezonning en natuurlijke lichtinval. Met een mix van woningen, appartementen en duplexen klopt het volledige plaatje. Zo realiseren we het volledige programma binnen de voorschriften, normen en  richtlijnen. Op het naast gelegen  perceeltje worden de gemeenschappelijke fietsenberging en parking gerealiseerd. Om rekening te houden met de niveauverschillen tussen de percelen functioneren deze voorzieningen tevens als buffer.

Woonkwaliteit voor bewoner

We bieden heel waardevolle groepswoningen aan onze opdrachtgever en de bewoners. Hoe slagen we hierin? Door compacte volumes, eenvoudige structuren en onderhoudsvriendelijke materialen te verenigen en harmonisch aaneen te schakelen. Zo komen we tot woonprojecten die functioneel, financieel, bouwkundig en energetisch helemaal in orde zijn. We scheppen kaders voor aangename en veilige woonomgevingen. Ondertussen hebben meer dan dertig jaar ervaring met het realiseren van duurzame woonprojecten en groepswoningen. Puttend uit deze ervaring, slagen we erin de bewoners te laten genieten van optimaal wooncomfort en fijn samenleven.

We zijn alvast fier op behaalde resultaten en de klantentevredenheid. Lees je mee op https://domodus.be/over-ons/klantenervaringen/sociale-woningbouw/?

Wil jij een betaalbaar, maar tegelijk ook heel waardevol project realiseren?