Nieuwe woonvormen en ideeën voor een duurzamere leefomgeving.

Nieuwe woonvormen en ideeën voor een duurzamere leefomgeving.

Waarom moeten we nadenken over nieuwe woonvormen?

Onze nood aan woningen, appartementen en andere nieuwe woonvormen blijft groeien. De bevolkingstoename, vergrijzing en kleiner wordende gezinnen leiden daartoe. Maar Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd. Daarom moeten we bestaande bouwgronden efficiënter benutten en dienen we anders en doordachter met onze ruimte om te springen. De open ruimte, pleinen, speelplaatsen en bossen mogen niet verder aangetast worden. Bovendien steken nog andere maatschappelijke issues de kop op.

Welke uitdagingen gaan we aan?

Veel gezinnen zoeken naar geschikte oplossingen om fijn én duurzaam te wonen. Er is vooral behoefte aan verscheidenheid, aan veel woonkwaliteit voor diverse gezinssamenstellingen en smaken. Daarnaast blijft de  betaalbaarheid een grote uitdaging. De grondprijzen en bouwkosten zijn hoog. Anderzijds stellen we vast dat bestaande bouwgronden en nutsvoorzieningen onderbenut zijn. En dat mensen vereenzamen. Bejaarden, alleenstaanden en zoveel andere bevolkingsgroepen zouden gebaat zijn met meer sociale controle en contacten. Het is dus hoog tijd om na te denken over nieuwe woonvormen en ideeën.

Blijft het huisje, tuintje, boompje dan een droom?

Voor velen blijft een eigen woning de ideale plek om te wonen. De ene verkiest nieuwbouw. De andere houdt meer van een doorleefde renovatie of verbouwing. Wij Vlamingen houden van herkenbaarheid, rust, eigenheid en privacy. Het is bovendien een diepgewortelde behoefte om zelf vorm te geven aan de eigen woonomgeving. Als ontwerpers kunnen we daar alleen maar blij mee zijn en ermee aan de slag gaan! Daarom luisteren we héél goed naar onze opdrachtgevers en zetten we onze kennis en ervaring in om telkens passend maatwerk af te leveren. En hierin gaan we ver. Elk concept wordt afgestemd op de specifieke wensen en mogelijkheden van de klant en zijn omgeving.

Nieuwe woonvormen.

Halfopen en gesloten bebouwing, appartementen en nieuwe woonvormen zoals duowoningen en cohousing zijn oplossingen om een ruim aanbod met diversiteit en hogere woondichtheid te creëren. Duowoningen zijn aparte woningen met elk hun toegang, voordeur en woonruimte, maar boven elkaar geschikt om ‘de voetafdruk’ te verkleinen zonder aan privacy in te boeten. Bij cohousing daarentegen worden verschillende woningen of appartementen gegroepeerd én met gemeenschappelijke delen (zoals tuin, speel- en bergruimte) verbonden. Deze elementen vormen de meerwaarde voor de projecten en hun bewoners. Met deze nieuwe woontrends wordt er efficiënt met ruimte en middelen omgesprongen, overwogen gedeeld en, last but not least, worden de sociale contacten bevorderd. Het zijn ook oplossingen waarbij de betaalbaarheid van een eigen woning voor een grotere groep van diverse gezinnen in het vizier komt.

Waar halen wij onze mosterd?

We sturen onze inzichten over ruimtelijke ordening, creatief ruimtegebruik en fijner samenleven ook steeds bij met ervaringen en opleidingen, maar ook door alert te zijn voor geslaagde oplossingen om ons heen. We kijken naar het verleden en het heden. Zo bezochten we onlangs ook de reizende tentoonstelling over  ‘At Home’ en ‘verkavelingsverhalen‘. Afgelopen jaren onderzochten en experimenteerden een aantal Europeanen (voor At Home) en Vlamingen (voor verkavelingsverhalen) in verschillende regio’s met andere woonvormen of milieuvriendelijke initiatieven op schaal van hun wijk. De eerste resultaten vormden de basis voor een breder debat en voor deze tentoonstellingen.

Wil jij ideeën of woondromen met ons bespreken, neem dan zeker contact!