Winnende inschrijving als ontwerpteam voor het bouwen van 27 wooneenheden te Diepenbeek.

Naast 7 andere architectenbureaus uit Limburg diende ik in april 2015 een aanbestedingsdossier in voor het vermelde project. Enkele maanden later kwam Do Modus  als winnaar uit de bus.

2015-winnend project Binnenveld-zicht 2[1]De focus van het concept ligt op het creëren van een duurzaam project met comfortabele wooneenheden die de buurt extra dynamiek geven zonder de privacy van de bewoners te benadelen.
Het bouwterrein grenst aan een speelplein met zicht op de kerktoren. Het project richt zich op deze sterke punten en maakt een mooie, trapsgewijze overgang naar de bestaande bebouwing. Het sluit hierbij aan door aangepaste volumes, beperkte bouwbreedtes, doordachte buitenruimten, doorzichten en variaties te creëren. In het project worden bebouwing en groenzone, klein- en grootschaligheid, traditioneel en hedendaags, openbaar en privé met elkaar verzoend.

Bewaren