Privacybeleid

Privacyverklaring

Bij Architectenbureau Do Modus vinden wij jouw privacy belangrijk. We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens ons veilig kunnen toevertrouwd worden. Hiertoe respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’ (of kortweg GDPR). Deze wetgeving is enkel van toepassing op gegevens van natuurlijke personen.

1. Welke gegevens worden verwerkt?

Enkel de informatie die je zelf als natuurlijk persoon invult in het contactformulier van deze website of die je tijdens de samenwerking met Architectenbureau Do Modus verstrekt, zal bewaard worden.
Architectenbureau Do Modus kan de volgende persoonsgegevens verwerken : jouw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, rijksregisternummer, woonplaats, de locatie van de (ver-)bouwwerken, het bouwprogramma, incl. persoonlijke wensen in dit verband, je bouwbudget, de gewenste timing en gezinssamenstelling. Architectenbureau Do Modus kan deze persoonsgegevens verwerken in het kader van je offertevraag, opdracht of gewenste dienstverlening. Briefwisseling en berichten worden digitaal bewaard voor zover dit nodig is voor de gegeven opdracht.

2. Waarom heeft Architectenbureau Do Modus jouw gegevens nodig?

Architectenbureau Do Modus verwerkt jouw gegevens om telefonisch contact met je te kunnen opnemen en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als dit nodig is. Daarnaast kan Architectenbureau Do Modus je persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst of opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

3. Hoelang bewaart Architectenbureau Do Modus je gegevens?

Architectenbureau Do Modus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het beoogde doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In principe zullen jouw persoonsgegevens door ons bewaard worden gedurende een periode van maximaal tien jaar na het einde van onze samenwerking, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Gegevens die verzameld worden tijdens de eerste contacten, tijdens de kennismaking met jou en je opdracht, worden maximaal één jaar bewaard in het kader van de offertevraag en mogelijke opdracht voor Architectenbureau Do Modus. In deze omstandigheden worden ze geenszins gedeeld met derden.

Wanneer de deadlines die we hebben ingesteld, bereikt zijn, worden uw gegevens verwijderd in onze databanken.

4. Sociale Media

Architectenbureau Do Modus gebruikt voor haar communicatie ook sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram. Deze online netwerken laten ons toe op deze platformen informatie te delen. Hierop vermelden we nooit persoonsgegevens, tenzij je daartoe aanleiding of goedkeuring geeft. Op de site van Architectenbureau Do Modus zijn linken naar onze Facebook-, Pinterest- en Instagram-pagina’s opgenomen. Op de sites van de betreffende mediakanalen kan je telkens hun privacy verklaringen vinden. Om deze pagina’s te bezoeken heb je zelf ook een account van de betreffende diensten nodig.

5. Delen met anderen

Architectenbureau Do Modus verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

6. Het in kaart brengen van websitegebruik en -bezoek

De website van Architectenbureau Do Modus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen terechtkomen. SSL garandeert dat communicatie enkel mogelijk is met onze website zodat ingevoerde gegevens onderweg niet kunnen gelezen worden door bijvoorbeeld hackers.
Op de website van Architectenbureau Do Modus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. De IP-adressen worden geanonimiseerd waardoor ze hun karakter als persoonsgegeven verliezen. Wij maken enkel gebruik van Google Analytics om analyses te maken van de gegevens over jouw bezoek- en zoekgedrag op de website om de werking van deze site te verbeteren.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Architectenbureau Do Modus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Architectenbureau Do Modus verzamelde persoonsgegevens, neem dan zeker contact met Architectenbureau Do Modus via kantoor@domodus.be.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien of te corrigeren. Je mag een verzoek tot inzage of correctie sturen naar kantoor@domodus.be. Bovendien kunt u eisen dat wij alle gegevens over jou wissen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om een bewerking te rechtvaardigen of wanneer wettelijk vereist). Architectenbureau Do Modus zal zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met onze website of andere elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan je steeds bij de ontwerper terecht.
We kunnen dit privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Laatste update: versie van 04/01/2019