Wordt het wegvallen van de woonbonus jouw nachtmerrie?

Wordt het wegvallen van de woonbonus jouw nachtmerrie?

Geld lenen zonder woonbonus, wordt dit jouw nachtmerrie? Welke gevolgen heeft dit voor jouw lening als  fiscale voordelen niet langer meespelen? Want wie na 1 januari 2020 gaat lenen, kan betaalde intresten en kapitaalaflossingen niet langer op zijn of haar belastingaangifte inbrengen. Op het einde van de rit kan dit een verschil van 40 000 euro maken! Daarom loont het de moeite om voor eind dit jaar nog knopen door te hakken als je bouwplannen hebt of een eerste woning wil kopen. Notarissen en vastgoedmakelaars vermoeden dat dit veel mensen ertoe zal aanzetten om nog snelle beslissingen te nemen. Begrijpelijk, maar haast en spoed is zelden goed!

Lenen zonder woonbonus

We genieten momenteel van historisch lage rentevoeten. Vastgoedtransacties stijgen en daarbij ook het aantal afgesloten leningen. Op het eerste gezicht is dit alleen maar positief, ook voor ons. Maar de Vlaamse regering trekt al een eerste streep door de rekening omdat de woonbonus wordt afgeschaft. Bovendien waarschuwt een recente studie van European Systemic Risk Board (afgekort ESRB) voor “de kwetsbaarheden op middellange termijn”, omdat veel gezinnen met steeds grotere schuldenlast zitten. Het rapport vestigt de aandacht op het stijgend aantal leners die potentieel kwetsbaar zijn voor een daling van de economische conjunctuur of van het residentieel vastgoed. Het ESRB  vindt dat banken te gemakkelijk een woonlening geven waarbij een te groot bedrag wordt toegekend ten opzichte van de waarde van het pand. Hierdoor is er een snelle stijging van de vastgoedprijzen, woonleningen en een mogelijke “overwaardering” van het vastgoed. De Nationale Bank neemt hierdoor maatregelen om de eigen middelen van de banken te versterken. En wij nemen even je woonkrediet onder de loep zodat lenen zonder woonbonus mogelijk blijft.

Waarmee kunnen wij jou helpen?

Dagelijks zijn we begaan met het bouwen en verbouwen. Vaak met het belangrijkste project voor elke bouwheer.We gaan bewust en zorgzaam om met de mogelijkheden en het budget van onze opdrachtgevers.  We volgen hun offertes en bouwwerken op en actualiseren de eenheidsprijzen en ramingen. Op deze manier komen we tot een concreet en realistisch beeld. Tijdens de uitvoering verliezen we het kostenplaatje ook niet uit het oog. We informeren onze opdrachtgevers bij elke fase en sturen eventueel bij. Zo voorkomen we grote ontgoochelingen en nachtmerries.

Wat doen we nog meer?

We streven naar duurzame en tijdloze concepten die hun waarde behouden. In de eerste plaats doen we dit om onze klanten veel comfort te bieden, maar ook om kostenefficiënt te zijn. Als er iets fout loopt waardoor de eigendom verhuurd of verkocht moet worden, zal het pand zijn investering waard geweest zijn, wat blijkbaar niet van elk gebouw gezegd kan worden volgens de studie van het ESRB!

We spreken vanuit eigen ervaring.

Omdat we zelf ook aan onze toekomst bouwen en gaan investeren, stapte Do Modus onlangs naar de bank om een financiering te bespreken en te onderhandelen. Net zoals we voor onze opdrachtgevers doen, bekeken we het project van alle kanten. De ligging, uitstraling, waardering en tenslotte ook de financiering. We maakten een plan en kostenraming voor het gebouw, voor de afwerking en inrichting ervan, voor de parking en tuinaanleg. Ook de aansluitkosten op nutsvoorzieningen werden niet uit het oog verloren en evenmin de erelonen voor notaris, de taksen, registratie- en hypotheekkosten. Als laatste werd een bedrag voor verzekeringen in rekening gebracht. Kortom, behalve de aankoopprijs kwam er een hele boterham bij. Behalve het kostenplaatje van deze investering maakten we met de hulp van onze boekhouder en vermogensbeheerder ook een overzicht van onze cijfers, resultaten en reserves. Op die basis konden we in eerste instantie zelf een goede inschatting maken van de verantwoorde bedragen om te lenen en maandelijks af te lossen.

We verwijzen in dit verband ook graag naar  de spaargids.

Kostbare tips voor een optimale lening

Geholpen door onze recente ervaringen en zoektocht voor een financiering, geven wij jullie drie kostbare tips mee.

  1. ‘Goed begonnen is half gewonnen.
    Als je goed voorbereid naar een bankier stapt, schep je vertrouwen en creëer je een goede basis voor haalbare voorstellen én mooie voorwaarden.
  2. ‘Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei.’
    Laat enkele varianten opmaken met verschillende looptijd, rentevoet (vast of variabel), eventueel vaste kapitaalaflossing, …. Zoek met je bankier naar een model op jouw maat waarmee jij je goed voelt. Volgens een oude vuistregel spendeer je max. 1/3 van het netto gezinsinkomen aan je woonst.
  3. ‘Leg meerdere ijzers in het vuur.’
    Ga er trouwens niet vanuit dat jouw vaste bankier sowieso het beste voorstel doet. We raden aan om naar meerdere banken in je buurt te gaan en te onderhandelen. Over het hele traject kan dit je een extra vakantie of mooie wagen opleveren!