Het gras is groener waar je het water geeft

Het gras is groener waar je het water geeft

In je persoonlijke ontwikkeling betekent deze quote dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Als architecten denken we ook aan morgen en streven dit letterlijk na door ecologisch mee te denken en mensen hun tuin en leefomgeving te laten herontdekken. Waarom? Omdat denser wonen alleen kwaliteitsvol kan bij de gratie van een kwaliteitsvolle groene ruimte, zowel privaat als publiek. Met premies of prijzen motiveren sommige steden en gemeenten hun inwoners om een (sier-)tuin aan te leggen. De stad Lier ging zelfs nog een stap verder en verplichtte een aantal gezinnen om hun voortuin te ontharden. “Het gaat altijd om kleine stukjes grond, maar vele kleintjes maken groot. Het is belangrijk dat we ontharding op alle vlakken inzetten. Vlaanderen is al voor 16 procent verhard”, aldus Marjolein Vanoppen.

Denk aan morgen

Vlaanderen behoort tot één van de meest verharde gebieden van Europa. Deze veroorzaken niet alleen wateroverlast, maar ook een snellere opwarming van de aarde. Daarom moeten we doordacht omspringen met onze ruimte en regenwateropvang. Moeten we plaats maken voor bomen en andere aanplantingen. Alle beetjes helpen om meer water te bufferen en te zorgen voor een goede waterhuishouding. Wil jij ook je steentje bijdragen? Plant dan een boom of wat gras dat nog groen is. Jouw groene oase zorgt voor rust, voor een grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Kortom elke groene ruimte is een stap naar een leefbaarder Vlaanderen. En het maakt je woning of bedrijfspand bovendien veel aantrekkelijker.

Ontharden is verzachten

We hebben het hier niet over het verzachten van water, maar over het vasthouden ervan. Want water is een kostbaar goed geworden. Hoe we dit doen? Door de bebouwde en verharde oppervlakte te beperken en bestaande verhardingen zo veel mogelijk te verwijderen of te vervangen door waterdoorlatende materialen. Door te ontharden zorgen we ervoor dat regenwater langzaam in de bodem infiltreert. Zo vermijden we dat water tijdens felle regenbuien wegstroomt via rioleringen of, erger nog, straten blank zet. Als we daarentegen ontharden, worden waterreserves bijgevuld, vermijden we schaarste en langdurige droogte. Verschillende problemen raken dus opgelost door meer groen te behouden of aan te leggen.

Duurzaam verharden

Ongetwijfeld wens je een inrit, pad naar de voordeur en terras aan te leggen. Daar is niets mis mee, integendeel. Verhardingen die toegang verschaffen tot je gebouw, worden als noodzakelijk geacht. Maar voor de uitvoering ervan kies je best waterdoorlatende materialen. Het aanbod hierin is de laatste jaren enorm toegenomen. Vind je toch geen water passerende klinker of terrastegel die bij jouw project past? Plaats de verharding dan hellend, met zijdelingse afwatering op eigen perceel. Je kan het regenwater ook opvangen in een gootje en afvoeren naar een infiltratiekom, -buis of -put. Zo krijgt het alsnog de kans om in de bodem te dringen.

Klaar om de sprong te wagen?

Wil jij hieraan meewerken, maar weet je niet goed hoe? We helpen jou om een klein groen paradijs rondom je woning of gebouw te maken. Hoe?

1. Bouw of verbouw waterbewust

Je kan de impact van de verharde oppervlakte beperken door bewust om te gaan met de afmetingen van je gebouwen, terrassen, parking, enz. Door bijvoorbeeld een groen dak te voorzien, halveer je de netto bebouwde oppervlakte die in rekening wordt gebracht om de inhoud van putten te bepalen.

2. Kies ervoor om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te laten infiltreren

Jouw keuze voor waterdoorlatende materialen voor buitenaanleg leidt tot duurzame en ecologische oplossingen. Omdat hemelwater zo meteen in de bodem kan dringen. Besef dat de waterdoorlaatbaarheid wel wordt beïnvloed door de fundering en diepere ondergrond. Zand is uitermate waterdoorlatend. Een lemige grond of klei is dit veel minder. In deze situatie kan je een bodemverbeteraar toevoegen of een extra drainagesysteem plaatsen.

3. Benut regenwater optimaal

Behalve de zon is ook het hemelwater gratis. Je vaart er dus wel bij om dit op te vangen en te gebruiken voor spoeling van toiletten, wassen van wagens of kunstmatig beregenen van je tuin, … Als we voor alle toepassingen waarvoor water niet drinkbaar hoeft te zijn, regenwater gebruiken, kan er tot 50% bespaard worden op ons waterverbruik. Bij nieuwbouw en herbouw zijn opvang, recuperatie en infiltratie van het regenwater verplicht. Bij verbouwingen raden we dit ook ten zeerste aan, evenals de volledige scheiding van hemel- en afvalwater. De regenwaterafvoer van uitbreidingen moet sowieso in een infiltratiesysteem geloosd worden. Daarnaast ook een put voorzien om het regenwater te verzamelen en gebruiken, vinden we dus een goed plan. Zo ga je bewust en spaarzaam om met water.

4. De juiste plant op de juiste plaats

Leg een mooi gazon en/of plantenborder aan. Kies hierbij niet willekeurig de zaden of planten, maar sta stil met hun noden. Bezonning, grondsoort, waterbehoefte, onderhoud,… het zijn maar enkele aandachtspunten. Wil je van maart tot oktober bloemen? Kijk dan alvast naar de bloeiperiodes van je beplanting zodat je een gespreide bloei hebt.

5. Kies voor structuur, variatie en reliëf

Geef kleur en diepte in de plantenborders. Kies voor planten met verschillende hoogtes.

6. Inheemse beplanting

Opteer voor inheemse planten omdat ze de biodiversiteit bevorderen. Ze werken goed met de organismen van onze streken. We denken hierbij aan schimmels, paddenstoelen, bijen, vlinders, insecten, vogels, kleine zoogdieren, enzovoort.

7. Maak er een ontmoetingsplek van

Overweeg om een bankje in het groen te plaatsen. Naast een plaats om uit te rusten, zal je er een babbel kunnen slaan met je buren of toevallige passanten. Een zitbank bij jouw bedrijf kan een fijne plek zijn waar collega’s ’s middags een frisse neus halen en tot rust komen.

Zoek je een architect die met je meedenkt, ook over de buitenruimte?