Bouwen aan morgen, verdichten met veel woonkwaliteit

verdichten en woonkwaliteit

Bouwen aan morgen, verdichten met veel woonkwaliteit

Verdichten met veel woonkwaliteit, waarom?

De wereldbevolking neemt toe. De nood aan woningen nog meer omdat gezinnen steeds kleiner worden. Toenemende bevolkingsdichtheid, klimatologische verschuivingen en stijgende prijzen zijn factoren die aansporen tot verandering. Niet alleen in Vlaanderen maar wereldwijd. Toch houden de meesten onder ons van een eigen huisje en tuintje. Is dit ideaalbeeld dan niet zo ideaal? Uit de studie van Loris (2018) blijkt dat ongeveer 32.5% van de grondoppervlakte ingenomen wordt door wonen. Dat Vlaanderen 13 000 km lintbebouwing telt en 16% van het grondoppervlakte verhard is. Kunnen we nog meer woningen realiseren om aan de behoeften en diversiteit te voldoen zonder de broodnodige ruimte op te geven? Ja, zeker als we verdichten met veel woonkwaliteit, met aandacht voor duurzaamheid, voor nieuwe woonvormen en behoud van open ruimte. Voor ons zijn het leuke uitdagingen om de juiste balans hierin te vinden. Maar het resultaat geeft heel veel voldoening.

Wereldtendensen

In Europa houden we vooral vast aan historisch erfgoed. Terwijl wij onze skylines niet willen vervuilen, zoeken ontwerpers in andere continenten naar antwoorden om van metropolen naar megalopolen te gaan. Gebouwen van 165 verdiepingen lijken misschien nu nog een illusie, maar tegen 2100 gaan wereldsteden er hoogstwaarschijnlijk volledig anders uitzien. Wat willen ze hiermee bereiken? Het voornaamste doel is om de toenemende bevolking op te vangen zonder al te veel grondoppervlakte aan te snijden. Fictie of realiteit? Dat moeten we afwachten, maar ook in Vlaanderen vindt er langzaamaan een beweging in die richting plaats.

Verdichten met veel woonkwaliteit, hoe?

Ook al optimaliseren woontorens de mobiliteit, duurzaamheid en benutte ruimte, het beeld van gestapeld wonen staat voor velen veraf van het ideaalbeeld. In ieders belang zijn we toch voorstander om woonkernen in steden en gemeenten te verdichten, met behoud van waardevolle open ruimte weliswaar. Alleen op die manier kan dichter wonen kwaliteitsvol gebeuren. Het verdichten en wonen van morgen betekent dan ook meer dan alleen wat appartementsblokken creëren. Met eenvoudige typologieën beschikken we over een hele waaier aan mogelijkheden om een diversiteit aan projecten te creëren en zo onze woonomgeving te optimaliseren. Met veel aandacht voor ruimtelijkheid.

Nieuwe woonvormen om te verdichten

Een villa afbreken in een woonkern en vervangen door 2, 3 of zelfs 4 gekoppelde woningen is een schoolvoorbeeld van verdichting. Met cohousing en duowoningen bieden we alternatieve en betaalbare oplossingen voor diversiteit en hogere woondichtheid. Het zijn compacte, individuele woningen, maar dan gegroepeerd en eventueel verbonden met gemeenschappelijke delen zoals tuin, speel- of bergruimte. Met deze nieuwe woontrends wordt er efficiënt met ruimte en middelen omgesprongen, overwogen gedeeld en sociale contacten gestimuleerd. Het zijn oplossingen waarbij de haalbaarheid van een eigen woning voor een grotere groep gezinnen in het vizier komt. Bij afbraak en herbouw kan dit nu zelfs aan verlaagd BTW tarief van 6%. Een win-win situatie voor iedereen!

Bestaande gebouwen herbestemmen

Een andere manier om ieder een een eigen plek te geven, schuilt in de optimalisatie van ons bestaand patrimonium. Kerken, oude fabriekshallen of loodsen kunnen herbestemd worden. Op die manier vermijden we leegstand en verval en vergroten tegelijkertijd het woningenbestand. Vlaanderen telt verschillende herbestemmingsprojecten. In de buurt van Tongeren vind je de Chocoladefabriek. Een monumentaal pand met een historische waarde en omvangrijke proportie. De fabriek werd getransformeerd naar verschillende wooneenheden. Ook vele Limburgse steenkoolsites ondergingen een metamorfose. Ze krijgen nieuwe functies en zijn vandaag terug een bron van leven en bedrijvigheid.

Groen is belangrijk

Wil je het genot van een eigen thuis, maar niet de lasten of onderhoud van een private tuin? Dat kan! In slimme woonconcepten schenken we meer en meer aandacht aan gemeenschappelijk groen voor de leefbaarheid en geslaagde integratie van het project. We beseffen dat concepten met groene open ruimte, in al zijn vormen, belangrijk zijn. (Meer info hierover vind je hier) Steeds vaker kijken investeerders verder dan de eigen perceelsgrenzen. Gronden, woningen en appartementen nabij een groene omgeving verkochten de afgelopen periode immers als zoete broodjes. Notaris.be registreerde in 2020 een ware migratie-rush. Nogmaals geeft dit aan dat we allemaal graag in het groen wonen en, als het kan, liefst zonder al te veel onderhoud. Een natuurgebied of bosrijke omgeving op wandelafstand zijn zeker motieven om een vaste verblijfplaats te kiezen. Het belang van

Waardevol leven

Waardevol groen in je omgeving verhoogt niet alleen jouw woonkwaliteit, het stimuleert ook de solidariteit en het onderlinge contact. Het verrast ons dus niet dat de vraag naar volkstuintjes explodeerde de afgelopen maanden, zowel in België als Nederland. Volkstuintjes zijn plaatsen waar mensen kunnen ontspannen, genieten en werken aan hun gezondheid. Er groeien contacten en het gevoel van gemeenschap versterkt. Mensen ontvluchtten de stad en gaan massaal op zoek naar een groene verademing. Zeker nu velen grotendeels van thuis gewerkt hebben.

Integratie en optimalisatie

Wist je dat wij als architecten van Do Modus de mogelijkheden van waardevolle buitenruimte volledig uitputten? We kijken er nauwlettend op toe dat elke woonst uitziet op een aangename plek en toegang heeft tot groen. En dit zonder in te boeten aan privacy. Bij woningen worden de leefruimtes aan de tuin verankerd. Bij groepswoningen of appartementen krijgt een aangenaam pleintje of gemeenschappelijk groen een centrale plaats in ons ontwerp. Het zijn zones waar bewoners elkaar treffen, kinderen kunnen spelen en waarop hoger gelegen woningen uitkijken. Het is groenaanleg die verder reikt dan enkele bloempotten op een terras. Auto’s worden uit deze zone geweerd. Op alle schalen creëren we zo een kader voor aangenaam, veilig en uitnodigend wonen.

Heb jij ook grootse plannen en wil je tegelijk bouwen aan een duurzamer klimaat? Neem dan zeker contact.